1.png

- 17 januari 2022 -

 

ATS ‘Reloaded’
Nu de wereld in 2022 het derde jaar van de coronapandemie ingaat, willen we graag nieuw leven blazen in ATS Nederland. Het coronavirus heeft de huidige samenleving ingrijpend veranderd. Tijdens de coronapandemie heeft digitalisering een vlucht genomen en is er meer bewustzijn gekomen rondom digitale innovaties. We gaan daarom nieuw digitale middelen gebruiken om bredere bekendheid te geven aan bijbelse, theologische en historische studies die de boodschap en missie van de Adventkerk versterken. We zullen o.a. (online) bijeenkomsten organiseren met meer mogelijkheden voor dialoog met elkaar.

Doe mee
Overtuigd van de hedendaagse zeggingskracht van de adventistische theologie, willen we vanuit een centristisch adventistisch kader reflecteren over prangende actuele vraagstukken. Door samen na te denken over de persoonlijke en maatschappelijke implicaties van ‘het eeuwige evangelie’ willen we zo een samenhangend wereldbeeld en integrale levensvisie ontwikkelen. Door theologische reflectie te integreren in ons dagelijkse leven willen we het evangelie belichamen vanuit een bijbels-profetisch perspectief.

Als u geïnteresseerd bent om mee te helpen om ATS Nederland opnieuw vorm te geven, nemen wij graag contact met u op (via dit google formulier): https://forms.gle/h8mQr4y2j5CTBu6D9.

 

Hete hangijzers: een ethische discussie

Op sabbat 29 januari gaan we met dr. Ekkehardt Mueller, voorzitter van de ethiekcommissie van de Biblical Research Institute van de Generale Conferentie, in gesprek over hete hangijzers. Zie de pagina evenementen voor meer informatie.

boekenlegger.png
    Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. -- Kolossenzen 3:16-17