2.png

'Samen Groeien in Genade en Kennis' II Petrus 3:18

De Adventist Theological Society (ATS) is een dynamische organisatie die theologische ondersteuning biedt en voorziet in de behoefte aan geloofsverdiepende theologie voor geïnteresseerden en in het bijzonder de kerk der Zevende-dags Adventisten.

ATS Nederland is deel van een wereldwijde organisatie. Klik hier voor de internationale pagina van ATS.

---

ATS_IS16

boekenlegger.png
    God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. -- 2 Korintiers 5:21