1.png

ATS Jongerendag
29 oktober 2016

Bijbelstudie: Romeinen 7

 

680067a5-83ea-4c29-a138-e5131417135b.jpg


Beste ATS-vriend(in),

Wij willen je graag uitnodigen op onze eerste ATS Jongerendag. Deze dag staat in het teken van de brief van Paulus aan de Romeinen. We gaan ons tijdens het Jongerendag richten op het 7de hoofdstuk van dit Bijbelboek.

De brieven van Paulus zijn alles behalve licht verteerbaar. Het zevende hoofdstuk van de Romeinen is daar geen uitzondering in. Voor velen is dit hoofdstuk moeilijk te begrijpen.

De brief aan de Romeinen heeft aan de wieg gestaan van de reformatie. Het heeft gezorgd voor opwekking, maar daarnaast zorgt het voor vele discussies. Een van de voorbeelden is om de wet wel of niet te onderhouden.

Tijdens de ATS Jongerendag gaan we dieper in op het boek Romeinen en wat de discussiepunten zijn en hoe wij als adventisten hiermee om kunnen gaan.

Wij verwelkomen je graag op 29 oktober a.s.!

We zijn deze sabbat te gast in de gemeente Hoogeveen. Dat betekent ook dat we 's morgens deel hebben aan hun gewone, wekelijkse eredienst. Het thema van de overdenking zal echter nauw aansluiten bij ons programma. In de sabbatschool en in middag gaan we dan actief aan de slag met het ATS deel van deze dag.


Hartelijke groet en Gods zegen,

ATS Bestuur

 

Datum
29 oktober 2016

Aanvang
10.00 uur

Locatie
Adventkerk Hoogeveen
Zwarte Dijkje 45
Noordscheschut

 


 
10:00 uur      Sabbatschool
11.00 uur      Eredienst
13:15 uur      Lunch
14:40 uur      Rom 7:1-6: Paulus op z'n moeilijkst: een huwelijk, de wet en vrijheid
15:45 uur      Rom 7:14-25: Ellendig maar o zó waardevol: wie is de persoon in Romeinen 7
18:30 uur      Avondprogramma - voor wie wil blijven

 

 

boekenlegger.png
    Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. -- Kolossenzen 3:16-17